Výstavní projekt Identita

Nedílnou součástí projektu Identita je rozsáhlá putovní výstava českého grafického designu, která vzniká ve spolupráci s tvůrčím týmem Okolo. Výstava představí pečlivě vybraná díla českých grafických designérů od prvopočátků oboru na přelomu 19. a 20. století až do současnosti.

Smyslem výstavy není ukázat líbivé obrázky, ale vysvětlit proč a jak jednotlivé práce vznikly a jakým způsobem pozitivně nebo negativně ovlivnily nebo ovlivňují naše životy. Grafický design totiž nejsou jen krásné knížky nebo atraktivní logotypy, ale také plakáty nacistické nebo komunistické propagandy.

Návštěvníci na výstavě uvidí jak ikonická díla slavných tvůrců, tak práce, u kterých si málokdo uvědomuje, že za nimi stojí grafičtí designéři. Expozice zahrne plakáty, publikace, periodika, logotypy a vizuální identity, písma, navigační a orientační systémy, ceniny, ale také současné interaktivní projekty.

Výstava bude mít dvě varianty. Jedná bude prezentována v českých městech a bude zaměřena primárně na české publikum, druhá bude určena především pro zahraničního diváka a bude prezentována prostřednictví Českých center nebo zastupitelských úřadů v zahraničí.