Identita – 100 příběhů českého grafického designu

Výpravná publikace mapuje uplynulých více než sto let českého grafického designu prostřednictvím příběhů nejdůležitějších děl, osobností a historických milníků. V knize najdeme eseje předních českých i zahraničních odborníků a teoretiků designu, rozhovory s nejvýznamnějšími českými grafickými designéry a zejména rozsáhlý obrazový materiál.

Kniha je podobně jako ostatní části projektu Identita členěna tematicky do jednotlivých oddílů (např. Státnost a propaganda, Veřejný prostor, Média, Každodennost). V každém oddílu najdeme esej, která zasadí dané téma do kulturně historických souvislostí, rozhovory s grafickými tvůrci a krátké příběhy, které představí osobnosti, díla, instituce nebo konkrétní fenomény. Tyto příběhy budou bohatě ilustrované špičkovými reprodukcemi grafických prací, z nichž některé budou takto prezentovány vůbec poprvé.

Publikace stejně jako celý projekt vzniká ve spolupráci se širokým spektrem designérů a teoretiků, kteří se budou na knize podílet jak autorsky, tak ovlivní výběr a koncepci doprovodných příběhů. Díky partnerství s celou řadou kulturních institucí, vydavatelství a archivů máme zajištěn přístup k originálním předlohám. Své sbírky nám přislíbilo zpřístupnit Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Moravská galerie v Brně a řada odborných škol.

Kniha doplní celý projekt Identity o kvalitní detailní odbornou rovinu, kterou v takovéto šíři nedokáže zprostředkovat žádný z ostatních pilířů projektu. Navzdory tomu, že se jedná o odbornou monografii, je však naším záměrem vytvořit ve spolupráci s odborníky a se špičkovým grafickým designérem knihu čtivou, atraktivní, a příjemnou do ruky.

Základní údaje o knize

Název: Identita – 100 příběhů českého grafického designu
Editor: Linda Kudrnovská
Formát knihy: 190 × 250 mm
Počet stran: 360
Papír: Fedrigoni Arena nebo Munken Polar (cca 120 g)
Vazba: V8
Jazyk: český

Jazykové mutace

Cizojazyčné verze publikace by měly působit především prostřednictvím obrazového materiálu, proto počítáme s kurátorským výběrem témat relevantních pro zahraniční čtenáře. Mutace budou navrženy tak, aby šlo v maximální míře využít českého vydání. Kniha bude tištěna na papír nižší gramáže a vyjde v ekonomičtější brožované vazbě.